Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

ops@opspilica.pl

+48 32 67 161 26

OPS

Pilica

Ośrodek Pomocy
Społecznej w Pilicy

Aktualności

Rozeznanie potrzeb do Programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2024

Rozeznanie potrzeb do Programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2024

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilicy w terminie od 07.11.2023 do 10.11.2023 przeprowadza w Gminie Pilica rozeznanie potrzeb w zakresie realizacji Programu realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego: „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024. Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 190 000 000,00 zł. W oparciu o rozeznanie potrzeb Ośrodek Pomocy Społecznej w imieniu Gminy Pilica wystąpi o środki na realizację Programu w roku 2024.

Gmina w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia z placówek pobytu całodobowego, ze środowiska domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących.

Ośrodek planuje, że program będzie realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością. Limit usług opieki wytchnieniowej przypadający na1 uczestnika programu w 2024 r. wynosi 240 godzin.


Program „Opieka wytchnieniowa” adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
– dziećmi do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności,
– osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.
Celem Programu jest czasowe odciążenie opiekunów w codziennych czynnościach związanych z opieką nad osobami z niepełnosprawnością. Dzięki takiemu wsparciu opiekunowie na co dzień zaangażowani w opiekę nad osobami z niepełnosprawnością zyskują czas na odpoczynek, regenerację, czy załatwienie innych ważnych dla nich spraw. Program stwarza również możliwość uzyskania zabezpieczenia opieki nad osobą z niepełnosprawnościami w czasie np. planowanej hospitalizacji, zabiegu, rehabilitacji opiekuna czy jego wyjazdu.

Z uwagi na krótki termin złożenia wniosku osoby zainteresowane skorzystaniem z w/w formy wsparcia w 2024 r. prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 10.11.2023 r. na adres mailowy: organizacja@opspilica.pl lub o kontakt telefoniczny: 32 671 61 26 bądź osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pilicy Ul. Senatorska3.

Druki niezbędne do ubiegania się o wsparcie :

- karta zgłoszenia do programu

- kopia orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności

- klauzula informacyjna rodo


Szczegółowe Informacje dotyczące Programu:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

 

07

LIS

2023

188

razy

czytano

9/158

opspilica.pl

Logo serwisu.

Dane Jednostki

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilicy
42-436 Pilica
ul. Senatorska 3
woj. Śląskie

Logo serwisu.

Kontakt

 

ops@opspilica.pl
+48 32 67 161 26

Logo serwisu.

OPS Pilica

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilicy

...............

Więcej

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.