Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

ops@opspilica.pl

+48 32 67 161 26

OPS

Pilica

Ośrodek Pomocy
Społecznej w Pilicy

Świadczenia inne

Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych
 • członkom spółdzielni mieszkaniowych
 • właścicielom i współwłaścicielom lokali mieszkalnych
 • innym osobom mającym tytuł prawny do lokalu
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • jeżeli średni dochód brutto po odjęciu składek ZUS i kosztów uzyskania przychodów na jednego członka rodziny z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie przekracza 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej dla gospodarstwa jednooosobowego i 30%  przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej dla gospodarstwa wieloosobowego
 • jeżeli powierzchnia zajmowanego lokalu w przeliczeniu na liczbę członków nie przekracza:
  1. 35 m2  - dla 1 osoby
  2. 40 m2   - dla 2 osób
  3. 45 m2  - dla 3 osób
  4. 55 m2  - dla 4 osób
  5. 65 m2  - dla 5 osób
  6. 70 m2 - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób
                  dla każdej kolejnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m2.

Dodatek mieszkaniowy stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na powierzchnię normatywną zajmowanego lokalu a kwotą poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 70% wydatków poniesionych na lokal.

 

Logo serwisu.

Dane Jednostki

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilicy
42-436 Pilica
ul. Senatorska 3
woj. Śląskie

Logo serwisu.

Kontakt

 

ops@opspilica.pl
+48 32 67 161 26

Logo serwisu.

OPS Pilica

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilicy

...............

Więcej

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.