Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

ops@opspilica.pl

+48 32 67 161 26

OPS

Pilica

Ośrodek Pomocy
Społecznej w Pilicy

Świadczenia rodzinne

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia;
 • 21 roku życia, jeżeli uczy się w szkole (ale nie w szkole wyższej);
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się do ukończenia 24 roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub w szkole wyższej.

Kwoty świadczeń od 1 listopada 2017r:

      95 zł - na dziecko do ukończenia 5 roku życia

    124 zł - na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia

    135 zł - na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

 

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

 

 • urodzenia dziecka – 1.000 zł jednorazowo, dodatkowym wrunkiem otrzymania dodatku jest pozostawanie przez kobietę pod opieką medyczną co najmniej od 10 tygodnia ciązy do porodu, o świadczenie można ubiegac się do ukończenia przez dzieckopierwszego roku życia

   
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł miesięcznie na okres 24 miesięcy lub 36 miesięcy ( jeżeli sprawowana jest opieka nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu)  lub 72 miesięcy( w przypadku dziecka niepełnosprawnego), dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień.

  Dodatek nie przysługuje, jeżeli osoba uprawniona:

  - bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w zatrudnieniu przez okres krótszy niż 6 miesięcy;

  - podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

  - dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym, w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

  - w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.

 • samotnego wychowywania dziecka (w przypadku, gdy na dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne, ponieważ drugi z rodziców dziecka nie żyje, lub ojciec dziecka jest nieznany lub powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego zostało oddalone - 193 zł jednak nie więcej niż 386 zł  na wszystkie dzieci;
   
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł na trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego
   
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego –90 zł na dziecko do 5 roku życia i 110 zł na dziecko powyżej 5 roku życia
   
 • rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł raz w roku w związku z rozpoczęciem przez dziecko  roku szkolnego lub „zerówki”
   
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole ponadgimnazjalnej poza miejscem zamieszkania - 69 na dojazd lub 113 zł na zamieszkanie w internacie lub stancji przez okres roku szkolnego
Logo serwisu.

Dane Jednostki

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilicy
42-436 Pilica
ul. Senatorska 3
woj. Śląskie

Logo serwisu.

Kontakt

 

ops@opspilica.pl
+48 32 67 161 26

Logo serwisu.

OPS Pilica

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilicy

...............

Więcej

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.