Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

ops@opspilica.pl

+48 32 67 161 26

OPS

Pilica

Ośrodek Pomocy
Społecznej w Pilicy

Świadczenia z pomocy społecznej

Rządowy program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Rządowy program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Pomoc w ramach Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" może byc przyznana nieodpłatnie osobom ub rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art.7 ustawy o pomocy społecznej w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepęłnosprawnym, dzieciom do ukończenia 7 roku życia, uczniom do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt.2 ustawy o pomocy społecznej (dla osoby samotnie gospodarujacej 1552,00 zł, a w rodzinie 1200,00 zł).

Pomoc tą przyznaje się w formie zakupu posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych ( bony żywnościowe).

Logo serwisu.

Dane Jednostki

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilicy
42-436 Pilica
ul. Senatorska 3
woj. Śląskie

Logo serwisu.

Kontakt

 

ops@opspilica.pl
+48 32 67 161 26

Logo serwisu.

OPS Pilica

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilicy

...............

Więcej

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.