Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

ops@opspilica.pl

+48 32 67 161 26

OPS

Pilica

Ośrodek Pomocy
Społecznej w Pilicy

Świadczenia z pomocy społecznej

Wieloletni Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu " na lata 2024-2028

Wieloletni Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu " na lata 2024-2028

Pomoc w ramach Programu " Posiłek w domu i w szkole " zapewnia pomoc zarówno dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji jak i osobom starszym niepełnosprawnym o niskich dochodach.

Prawo do świadczeń przysługuje jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt.2 ustawy o pomocy społecznej (dla osoby samotnie gospodarujacej 1552,00 zł, a w rodzinie 1200,00 zł).

Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

- posiłek.

- świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, 

- świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych ( bony żywnościowe).

Logo serwisu.

Dane Jednostki

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilicy
42-436 Pilica
ul. Senatorska 3
woj. Śląskie

Logo serwisu.

Kontakt

 

ops@opspilica.pl
+48 32 67 161 26

Logo serwisu.

OPS Pilica

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilicy

...............

Więcej

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.