Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

ops@opspilica.pl

+48 32 67 161 26

OPS

Pilica

Ośrodek Pomocy
Społecznej w Pilicy

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne

Świadczeniami rodzinnymi są:

1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego.

2. Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny         

    zasiłek opiekuńczy.

3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Prawo do świadczeń rodzinnych  ustala się na podstawie dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z kompletem dokumentów.

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych wynosi od 1.11.2015r.:

      674 zł na osobę w rodzinie

     764 zł na osobę w rodzinie, w której członkiem jest dziecko niepełnosprawne

     1922 zł w przypadku ubiegania się o jednorazowa zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka

    Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada danego roku do 31 października roku następnego.

Logo serwisu.

Dane Jednostki

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilicy
42-436 Pilica
ul. Senatorska 3
woj. Śląskie

Logo serwisu.

Kontakt

 

ops@opspilica.pl
+48 32 67 161 26

Logo serwisu.

OPS Pilica

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilicy

...............

Więcej

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.