Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

ops@opspilica.pl

+48 32 67 161 26

OPS

Pilica

Ośrodek Pomocy
Społecznej w Pilicy

Świadczenia rodzinne

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami

Wymagane dokumenty

Dokumenty podstawowe ( dotyczy nowego okresu zasiłkowego trwającego od listopada 2022r.)

1. Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym osiągnietym w 2021r.

2. Nakaz płatniczy podatku rolnego za 2021r. (dla osób posiadających gospodarstwo rolne, w celu oświadczenia o ilości posiadanego gospodratwa w hektarach przeliczenowych)

3. Inne niezbędne dokumenty (w zależności od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy)

Urlop wychowawczy

1. Zaświadczenie o okresie zatrudnienie i okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy .

 

Utrata dochodu

1. Dokument potwierdzjący datę utraty dochodu (np. świadectwo pracy, zaświadczenie o uzyskaniu urlopu wychowawczego, wyrejestrowanie działalności gospodarczej)

2. Dokument potwierdzjący wysokość utraconego dochodu ( np. zaświadczenie pracodawcy, PIT 11)

Uzyskanie dochodu

1. Dokument potwierdzjący datę uzyskania dochodu (np. umowa o pracę, zakończenie urlopu wychowawczego, zarejestrowanie działalności gospodarczej)

2. Dokument potwierdzający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu. (druk)

Infromację o dochodach opodatkowanych na zasadach ogólnych i na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz o składkach zdrowotnych Ośrodek jako organ właściwy uzyskuje sam.

W zależności od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy wymagane są dodatkowo inne dokumenty (np. orzeczenie o niepełnosprawności, wyrok sądu dotyczący rozwodu lub alimentów).

Logo serwisu.

Dane Jednostki

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilicy
42-436 Pilica
ul. Senatorska 3
woj. Śląskie

Logo serwisu.

Kontakt

 

ops@opspilica.pl
+48 32 67 161 26

Logo serwisu.

OPS Pilica

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilicy

...............

Więcej

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.