Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

ops@opspilica.pl

+48 32 67 161 26

OPS

Pilica

Ośrodek Pomocy
Społecznej w Pilicy

Aktualności

Zmiana podmiotu realizującego zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Zmiana podmiotu realizującego zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Od 1 stycznia 2018r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin Marszałek Województwa Śląskiego przekazuje Wojewodzie Śląskiemu zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego.

W związku z tym zadania koordynacji w/w świadczeń realizuje Oddział do Spraw Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego wraz z Zespołem do spraw weryfikacji uprawnień i ustalania nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w Wydziale Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Oznacza to, że w przypadku, gdy osoba uprawniona do w.w świadczeń lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów wnioski o świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze rozpatrywane są przez w.w Oddział.

Adres do korespondencji:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Wydział Polityki Społecznej

ul. Powstańców 41a

40-024 Katowice

Tel.    32 606 33 56, 32 606 33 65 

05

STY

2018

259

razy

czytano

101/159

opspilica.pl

Logo serwisu.

Dane Jednostki

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilicy
42-436 Pilica
ul. Senatorska 3
woj. Śląskie

Logo serwisu.

Kontakt

 

ops@opspilica.pl
+48 32 67 161 26

Logo serwisu.

OPS Pilica

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilicy

...............

Więcej

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.