Skróty klawiszowe:

wielkość tekstu: A A A

Kalendarz

Ciekawostki

Zespół interdyscyplinarny

Strona główna » Zespół interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 roku Nr 180, poz.1493 z późn. zm.).

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy:

  1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Pilica.
  2. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
  3. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.
  4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie

Adresaci działań podejmowanych przez Zespół

  1. Rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka/dzieci lub współmałżonka.
  2. Rodziny, w których dzieci są zaniedbywane (niedożywienie, brak opieki lekarskiej, brak realizacji obowiązku szkolnego itp.).
  3. Rodziny, w których używane są narkotyki, nadużywany jest alkohol.
  4. Rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami a dziećmi/dzieckiem.
  5. Rodziny z grupy ryzyka stosowania przemocy, szczególnie wobec małoletnich.
Dostępne podkategorie:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilicy
ul. Senatorska 3, 42-436 Pilica

tel.: (32) 67 16 126
e-mail: ops@opspilica.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilicy
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna