Skróty klawiszowe:

wielkość tekstu: A A A

Kalendarz

Ciekawostki

Zasiłek stały

Strona główna » Świadczenia z pomocy społecznej » Formy pomocy » Zasiłek stały

Zasiłek stały przysługuje:
 - pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 701 zł.
 - pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 528 zł

Zasiłek stały nie przysługuje, jeżeli:
 - osoba otrzymuje rentę socjalną;
 - osoba otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne;
 - osoba otrzymuje dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:
 - w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
 - w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie;
Kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645 zł miesięcznie i nie niższa niż 30 zł miesięcznie.

Zasiłek stały przyznaje się bezterminowo:
 - w przypadku kiedy mężczyzna ukończył 65 lat a kobieta 60 lat;
 - w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane na czas nieokreślony;
Zasiłek stały przyznaje się na okres:
w przypadku gdy orzeczenie ma charakter okresowy.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilicy
ul. Senatorska 3, 42-436 Pilica

tel.: (32) 67 16 126
e-mail: ops@opspilica.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilicy
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna