Skróty klawiszowe:

wielkość tekstu: A A A

Kalendarz

Ciekawostki

Zasiłek celowy

Strona główna » Świadczenia z pomocy społecznej » Formy pomocy » Zasiłek celowy

Zasiłek celowy przysługuje:
 - osobie/rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby/rodziny;
 - w szczególnie uzasadnionym przypadku osobie/rodzinie o dochodach przekraczających kryterium może być przyznany zasiłek celowy pod warunkiem zwrotu całości lub części kwoty zasiłku.
 
Zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie:
- zakupu żywności i środków czystości;
- wydatków na leki;
- zakupu opału;
- zakupu obuwia i bielizny;

Wysokość świadczenia ustalana jest odpowiednio do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.
Wysokość zasiłku celowego ustalana jest biorąc pod uwagę jedynie najniezbędniejsze potrzeby osoby/rodziny oraz uzależniona jest od środków finansowych Ośrodka.
Jest przyznawany na miesiąc, w którym wystąpiła konieczność zaspokojenia najniezbędniejszej potrzeby a w szczególnej sytuacji w okresie, którym zachodzi konieczność ponoszenia w wydatków na ten cel.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilicy
ul. Senatorska 3, 42-436 Pilica

tel.: (32) 67 16 126
e-mail: ops@opspilica.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilicy
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna