Skróty klawiszowe:

wielkość tekstu: A A A

Kalendarz

Ciekawostki

Wymagane dokumenty

Strona główna » Świadczenia rodzinne » Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami » Wymagane dokumenty

Dokumenty podstawowe ( dotyczy nowego okresu zasiłkowego trwającego od listopada 2021r.)

1. Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym osiągnietym w 2020r.

2. Nakaz płatniczy podatku rolnego za 2020r. (dla osób posiadających gospodarstwo rolne, w celu oświadczenia o ilości posiadanego gospodratwa w hektarach przeliczenowych)

3. Inne niezbędne dokumenty (w zależności od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy)

Urlop wychowawczy

1. Zaświadczenie o okresie zatrudnienie i okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy .

 

Utrata dochodu

1. Dokument potwierdzjący datę utraty dochodu (np. świadectwo pracy, zaświadczenie o uzyskaniu urlopu wychowawczego, wyrejestrowanie działalności gospodarczej)

2. Dokument potwierdzjący wysokość utraconego dochodu ( np. zaświadczenie pracodawcy, PIT 11)

Uzyskanie dochodu

1. Dokument potwierdzjący datę uzyskania dochodu (np. umowa o pracę, zakończenie urlopu wychowawczego, zarejestrowanie działalności gospodarczej)

2. Dokument potwierdzający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu. (druk)

Infromację o dochodach opodatkowanych na zasadach ogólnych i na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz o składkach zdrowotnych Ośrodek jako organ właściwy uzyskuje sam.

W zależności od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy wymagane są dodatkowo inne dokumenty (np. orzeczenie o niepełnosprawności, wyrok sądu dotyczący rozwodu lub alimentów).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilicy
ul. Senatorska 3, 42-436 Pilica

tel.: (32) 67 16 126
e-mail: ops@opspilica.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilicy
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna