Skróty klawiszowe:

wielkość tekstu: A A A

Kalendarz

Ciekawostki

Rządowy program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Strona główna » Świadczenia z pomocy społecznej » Rządowy program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Pomoc w ramach Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" może byc przyznana nieodpłatnie osobom ub rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art.7 ustawy o pomocy społecznej w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepęłnosprawnym, dzieciom do ukończenia 7 roku życia, uczniom do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt.2 ustawy o pomocy społecznej (dla osoby samotnie gospodarujacej 1051,51 zł a w rodzinie 792 zł. 

Pomoc tą przyznaje się w formie zakupu posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych ( bony żywnościowe)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilicy
ul. Senatorska 3, 42-436 Pilica

tel.: (32) 67 16 126
e-mail: ops@opspilica.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilicy
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna