Skróty klawiszowe:

wielkość tekstu: A A A

Kalendarz

Ciekawostki

Dodatki mieszkaniowe

Strona główna » Dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych
 • członkom spółdzielni mieszkaniowych
 • właścicielom i współwłaścicielom lokali mieszkalnych
 • innym osobom mającym tytuł prawny do lokalu
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • jeżeli średni dochód brutto po odjęciu składek ZUS i kosztów uzyskania przychodów na jednego członka rodziny z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie przekracza 125 % najniższej emerytury - od 1 marca 2016r. jest to kwota 1103,20 zł w rodzinie, a w przypadku osoby samotnej 175% - tj. 1544,48 zł;
 • jeżeli powierzchnia zajmowanego lokalu w przeliczeniu na liczbę członków nie przekracza:
  1. 35 m2  - dla 1 osoby
  2. 40 m2   - dla 2 osób
  3. 45 m2  - dla 3 osób
  4. 55 m2  - dla 4 osób
  5. 65 m2  - dla 5 osób
  6. 70 m2 - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób
                  dla każdej kolejnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m2.

Dodatek mieszkaniowy stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na powierzchnię normatywną zajmowanego lokalu a kwotą poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 70% wydatków poniesionych na lokal.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilicy
ul. Senatorska 3, 42-436 Pilica

tel.: (32) 67 16 126
e-mail: ops@opspilica.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilicy
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna